Od CAPABLE LOGISTICIAN 2013 ku CAPABLE LOGISTICIAN 2015


Od CAPABLE LOGISTICIAN 2013 ku CAPABLE LOGISTICIAN 2015
Na medzinárodnom vojenskom cvičení CAPABLE LOGISTICIAN 2015 (CL15), ktoré prebieha od 1. do 26. júna v priestoroch maďarského vojenského výcvikového priestoru Bakony (v Slovenskej republike sa toto cvičenie uskutočnilo v roku 2013) sa dňa 18. júna 2015 zúčastnil aj Vojenský výbor NATO, v ktorom Slovenskú republiku zastupoval vedúci Úradu vojenského predstaviteľa Slovenskej republiky generálmajor Miroslav KOCIAN.
 
Hlavným cieľom CL15, ktoré je riadené mnohonárodným centrom pre koordináciu logistiky ( MLCC ) so sídlom v Prahe, je pripraviť veliteľstvo JLSG a vybrané logistické jednotky pre V4 EÚ BG 2016/1 a precvičiť mnohonárodný logistické aspekty pre cvičenie TRIDENT JUNCTURE 2015. Ďalej precvičiť interoperabilitu logistickej techniky, služieb a systémov a štandardizáciu procedúr s cieľom navrhnúť ich zlepšenie a celkovo zefektívniť logistickú podporu v súčasných a budúcich koaličných operáciách. Celkovo je precvičených 15 funkčných oblastí logistiky (napr. Skladovanie a distribúcia munície a pohonných hmôt, výroba a distribúcia vody a kontrola jej kvality, vykonávanie bojových opráv a vyslobodzovanie výzbroje a techniky, riadenie dopravy a presunov, manipulácia s materiálom, realizácia logistických hlásenia atď. ). Na cvičenie CL15 je tiež nadviazané cvičenie Steadfast Fortitude 2015, ktoré má za cieľ precvičiť personál vo výstavbe a zapojení nasaditeľného balíčka schopností NATO - CP156. Európska agentúra pre obranu (EDA) v rámci cvičenia zároveň testovala svoj projekt výmeny náhradných dielov medzi štátmi pôsobiacimi v operácii.
 
Novou precvičovanú oblasťou je zhadzovanie materiálu z leteckých prostriedkov, ktorý koordinuje americké letectvo v spolupráci s maďarskými a poľskými vojakmi.
 
Do cvičenia je zapojených vyše 1700 účastníkov z 32 štátov a 11 medzinárodných organizácií a agentúr v rámci NATO aj mimo neho, ktorí sebou priviezli viac ako 500 kusov techniky. Prvýkrát v histórii sa do cvičenia tiež aktívne zapojili zástupcovia civilných firiem z oblasti "Smart Energy" (obnoviteľné a ekologické zdroje energie). Slovensko na cvičení zastupuje 48 príslušníkov Ozbrojených síl SR spolu s technikou.

Od CAPABLE LOGISTICIAN 2013 ku CAPABLE LOGISTICIAN 2015Od CAPABLE LOGISTICIAN 2013 ku CAPABLE LOGISTICIAN 2015

Autor: uvp - Dátum:
Čítanosť: 2572
Verzia pre tlač

Skočiť na menu